Мій геній пролетить віки (до 200-річчя Лермонтова М.Ю.)

Мій геній пролетить віки (до 200-річчя Лермонтова М.Ю.)

«Ні, я не Байрон, іншій я Обранець, людям ще не знаний, Як він, мандрівець, світом гнаний, Та руська лиш душа моя…» М.Ю.Лермонтов
(пер. М.Терещенка)

МІЙ ГЕНІЙ ПРОЛЕТИТЬ ВІКИ
Інформаційний список літератури (До 200-річчя М.Ю.Лермонтова)


В життя всього людства вірші М.Лермонтова ввійшли з дитинства. Вільно і легко ми підкорилися ритму «Русалки», тихим рядкам «Ангела», привабливій турботі «Паруса». Повторюючи напам’ять вірші автора, відчуваєш те дивне почуття, яке приходить на межі бадьорості і сну: реальне змішується з нереальним, чітке з хитким і все це разом є поезією.

Лермонтов – ближній послідовник А.С.Пушкіна, як і він отримав дар розпізнавати в шумі і дзвоні життя те, що недоступно слуху звичайної людини. Лермонтов – це явище в поезії, яке прийнято називати чудом. Поставивши перед собою велику мету, він сам створив і визвав до життя те чудо, якому ми не перестаємо дивуватись. І коли молодий поет вперше вийшов на суд читачів, був уже до того часу цілком сформованим поетом з дуже складним світосприйманням. Але Лермонтов не став би великим поетом, якби він свій могутній, майже надприродній дар замкнув в собі. Він дуже рано проник ся думкою про громадянське призначення поета. Поет палко любив Росію, але не міг не бачити кровоточиві виразки «країни рабів, країни панів». І свою творчість він використав, щоб вступити в нерівну боротьбу проти суспільної несправедливості. В роки Великої Вітчизняної війни з несподіваною яскравістю згадувались нашим солдатам і рядки «Бородіно», і гірка сповідь умираючого офіцера з вірша «Заповіт». З піснею «Белеет парус одинокий» солдати йшли добровольцями на війну. Вони просили бурю і йшли назустріч їй.

Лермонтов завжди з любов’ю ставився до України та її народу, він називав її «сумною вітчизною». Він загинув, не доживши до 27 років, створивши за тринадцять років творчого життя літературні шедеври, що поставили його в один ряд з видатними письменниками світового рівня. Лермонтов і тепер живе серед нас. Кожна людина заново відкриває для себе поета. Геній його настільки величний, що ці відкриття будуть продовжуватись вічно.

 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник у 2т. Т.2; Л-Я /За ред.Н.Михальської та Б.Шавурського – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 764с.
 • Коровин В. Творческий путь М.Ю.Лермонтова [Текст]/З.Коровин – М.:Просвещение,1973. – 288с.ил.(Библиотека словесника)
 • Чекалин С.В. Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта [Текст]/С.Чекалин – М.: Знание, 1991. – 256с.
 • М.Ю.Лермонтов в школе: Пособие для учителя. Сост. А.А.Шагалов – М.: Просвещение, 1976 – 254с.
 • Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова: Материалы для выставки в школе в детской библиотеке /Сост. и вступит. ст. В.В.Афанасьева; Оформл. Г.Ордынского – М.: Дет.лит, 1984 – 17с., фотоил. – (Выставка в школе).
 • Лермонтов М.Ю. Поэзия [Текст]/Состав. Вступит. ст. и прим. И.Л.Андроникова – М.:Дет лит, 1976 – 335с.
 • Лермонтов М.Ю. Маскарад[Текст]: [Драма]/ М.Ю.Лермонтов - М.:Дет лит, 1990 – 270с.
 • Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы [Текст]:М.Ю.Лермонтов./Гравировал Г.Паштов - М.:Дет лит, 1989 – 270с.
 • Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени[Текст]:М.Ю.Лермонтов. – К.:Дніпро, 1978 – 180с.
 • Лермонтов М.Ю.Стихотворения. Поэмы. Маскарад. [Текст]/ М.Ю.Лермонтов – К.: Дніпро, 1981 – 310с.
 • Лермонтов М.Ю. Избранное. [Текст]/М.Ю.Лермонтов/Вступ.статья и примеч. В.Мануйлова - Л.:Худож.лит., 1979 -536с.

Склала бібліограф Т.А.Кацун