Методичний відділ сприяє вивченню, узагальненню та впровадженню передового досвіду в практику роботи бібліотек району. Аналізує роботу бібліотек, та стан бібліотечного обслуговування населення району. Працює над удосконаленням та виявленням нових форм та методів роботи.

Проводить навчання та надає методичну допомогу бібліотечним працівникам на семінарах, методичних днях, заняттях - практикумах.

Здійснює виїзди в бібліотеки району з метою надання методичної та практичної допомоги бібліотечним працівникам, проводить групові та індивідуальні консультації. Обробляє та розподіляє нову літературу між бібліотеками району. Веде генеральний каталог літератури бібліотек району.

Завідуюча відділом - Самойленко Наталія Іванівна.

Провідний методист – Шабала Євгенія Василівна.

Провідний бібліограф - Данько Олександра Василівна.

Здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, вивчає інформаційні потреби користувачів та проводить масове, групове та індивідуальне інформування, веде систематичну картотеку статей, зведену краєзнавчу картотеку, тематичні картотеки, поповнює новими матеріалами створені в ЦРБ центр регіональної інформації «Бібліотека. Влада. Населення», та «Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади» а також тематичні папки: «Діяльність структурних підрозділів політичних партій в районі», «Промислові підприємства Обухівщини», «Розвиток сільського господарства району», «Екологія краю», «Історія Обухівщини». Створює покажчики: «Література про Обухівщину», «Бібліотеки Обухівщини на сторінках преси», готує методичні та інформаційні матеріали. Бере участь в проведенні днів інформації, днів бібліографії, днів нової книги, надає інформаційну підтримку при проведенні культурно-масових заходів бібліотек, надає методичну допомогу працівникам сільських бібліотек з питань інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, сама надає допомогу в пошуку інформації користувачам бібліотеки.

Події

Новини