Обухівська Центральна районна бібліотека заснована Обухівською районною радою і відноситься до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Обухівського району. ЦРБ входить в систему установ Міністерства культури України і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні відділу культури Обухівської райдержадміністрації.
ЦРБ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Основами законодавства України про культуру; рішеннями Обухівської районної ради, розпорядженнями голови Обухівської райдержадміністрації, розпорядженнями голови Обухівської районної ради, наказами начальника відділу культури Обухівської райдержадміністрації, а також власним Положенням про ЦРБ.
● Є головною бібліотекою району. Формує, зберігає та надає в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, визначає його структуру, організовує його циркуляцію і використання. ЦРБ є організаційно-методичним та інформаційним центром для бібліотек Обухівського району, що обслуговують дорослих читачів, юнацтво та читачів-дітей. Працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу. При ЦРБ функціонує єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним), краєзнавчою картотекою та систематичною картотекою статей.
● Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження; дотримується нейтралітету стосовно партій, громадських рухів і конфесій; керується принципами гуманізму, пріоритетом загальнолюдських цінностей; діє в інтересах державної та світової культури.
● Займається просвітницькою роботою, популяризацією української книги, сприяє формуванню й розвитку читацьких інтересів, підвищенню культури читання. Постійно для користувачів бібліотеки проводяться тематичні перегляди літератури, круглі столи, вечори-зустрічі, бесіди з питань національної традиції, історії і культури України, українознавства, народознавства, краєзнавства. Завданням бібліотеки також є сприяння розвитку інформаційного, культурного, інтелектуального потенціалу та загальної ерудиції молоді за допомогою історичних уроків, днів інформації, та книжкових виставок. Задовольняє потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
● Створює та видає бібліографічні списки універсальної тематики, краєзнавства на допомогу навчанню, виробництву, самоосвіті.
● Забезпечує доступ до інформаційних ресурсів.
● Здійснює бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування обслуговування населення через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу. Районна бібліотека для дорослих має абонемент для дорослих, юнацький абонемент, читальний зал. Структура районної бібліотеки для дітей є такою: відділ обслуговування дошкільнят та учнів 1-4 класів, абонемент читачів-учнів 5-9 класів та керівників дитячого читання, читальний зал для читачів-учнів 5-9 класів. Згідно штатного розкладу ЦРБ в бібліотеці працює 10 спеціалістів.
Щорічно Обухівська центральна районна бібліотека обслуговує більше 5 тисяч користувачів, яким видає понад 70 тисяч примірників книг.
Загальний фонд бібліотеки складає понад 82 тисячі примірників документів.

Події

Новини