banner

Обухівська центральна районна бібліотека була заснована в жовтні 1944 року. Коли на заході ще гриміли бої Великої Вітчизняної війни, в Обухівському районі вже приступили до відбудовчих робіт, відродження національної культури. 10 жовтня 1944 року в Обухові була створена районна бібліотека. Її фонд на час відкриття складався лише з 800 примірників. Першою її завідуючою була Фаїна Михайлівна Розпереза, яка багато зробила для відродження і створення бібліотек у селах району. Згодом почали відкриватися бібліотеки в селах: найперше в Трипіллі, Витачеві, Семенівці, Германівці. З кожним роком зростали книжкові фонди бібліотек району, відповідно формувався штат підготовленими, високоосвіченими спеціалістами.
В 1954 році була заснована бібліотека для дітей. Першою її завідуючою була Макаль Адель Костянтинівна. На той час бібліотека для дітей нараховувала 1929 примірників книг, займала одну кімнату загальною площею 54 кв.м. В бібліотеці працювало 2 працівники: завідуюча і бібліотекар Божок Валентина Дмитрівна.
В 1964 році в Обухові побудували нове приміщення Будинку культури. Тут було виділено дві зали для обслуговування дорослого населення і дві кімнати для обслуговування читачів-дітей.
В грудні 1978 року бібліотеки Обухівського району були об’єднані в Централізовану бібліотечну систему (ЦБС),
В 1979 році в районі відбулася централізація масових бібліотек. Централізована бібліотечна система (ЦБС) налічувала на той час 27 бібліотек і її директором стала Шкуратяна Марина Микитівна. На той час фонд бібліотеки для дорослих складає 49026 примірників, бібліотеки для дітей - 30986примірників.
В кінці 70-х років в Обухові розпочато будівництво таких великих підприємств, як: Київський картонно-паперовий комбінат, біохімзавод, завод силікатних і стінових матеріалів, вентиляційний завод. В місті значно збільшується населення, а тому будуються ще дві середні школи на півтори тисячі учнів кожна. Зростає і кількість читачів в бібліотеці. З кожним роком книжковий фонд бібліотеки поповнюється в середньому на шість тисяч примірників.
В 1982 році Обухівська центральна районна бібліотека одержала нове приміщення. На першому поверсі розмістилася книгозбірня для юних читачів, завідуючою бібліотеки для дітей була Данько Олександра Василівна. Тепер бібліотека має три просторі кімнати, в яких працюють два відділи обслуговування: відділ обслуговування 1-4класів та відділ обслуговування 5-9 класів, два читальних зали, окремо для старшого та молодшого шкільного віку. Штат бібліотеки налічує 4 прцівники, з’явилась посада методиста по роботі з дітьми.
Бібліотека для дорослих розташувалася на другому поверсі, завідуюча Євдакова Людмила Олександрівна. Дорослих читачів обслуговує абонементний відділ, читальний зал. Для старшокласників та студентів відкрито юнацький відділ. Значно змінилась матеріально-технічна база: придбано нові стелажі, аудиторні столи, магнітофони, телевізори, кафедри для видачі літератури.
В центральній районній бібліотеці діє методичний відділ, його очолює Григораш Лідія Василівна. Крім неї в відділі працюють провідний методист Храпач Лідія Іванівна та провідний бібліограф Коваленко Неля Іванівна. В відділі комплектування та обробки літератури працюють 5 бібліотекарів. Завідує цим відділом Совершенна Ніна Андріївна. В відділі організації та використання єдиного фонду і міжбібліотечного абонементу працює Юдіна Галина Павлівна.
Вперше за багато років існування бібліотеки працівники одержали можливість проводити масові заходи в стінах бібліотеки. Велика увага приділяється керівництву читанням, індивідуальній роботі з читачами, вивченню їх інтересів і запитів. Відбуваються зміни на краще в забезпеченні бібліотек літературою українською мовою.
В 2002 році відбувається децентралізація районної мережі бібліотек. В зв’язку з цим скорочується штат в центральній бібліотеці, скорочено штат відділу комплектування. Центральна бібліотека залишається методичним центром для бібліотек району, вона також обробляє нові надходження для всіх бібліотек, веде зведений каталог фондів кожної бібліотеки району. Завідує методичним відділом в той час Левченко Лідія Миколаївна.
Зараз центральна районна бібліотека має багатий довідковий фонд: енциклопедії, довідники, словники універсального змісту, а також з різних галузей знань. Дуже добре укомплектований в бібліотеці краєзнавчий фонд, зокрема книги місцевих краєзнавців Ю.К.Домотенка, А.М.Шафаренка. Літературна Обухівщина представлена як книгами видатних письменників України уродженців нашого краю Андрія Малишка, Григорія Косинки, так і творами сучасних авторів-земляків: Василя Трубая, Михайла Карасьова, Юрія Садовського, Олександра Хмельовського, Ольги Довгоп’ят, Тетяни Лакизи, Віри Гальчинської, Наталі Любиченко та інших. Художній фонд бібліотеки регулярно поповнюється сучасною українською літературою завдяки програмам "Українська книга для подальшого розповсюдження між бібліотеками".
На 01 січня 2015 року книжковий фонд бібліотеки для дорослих складає 58805 примірників.
Щорічно бібліотеку відвідує 2500 користувачів, яким видається біля 60тис. примірників книг.
Бібліотека для дітей на сьогодні – багатофункціональна установа, яка зберігає традиційну роль культпросвітницького закладу, охоплює всі аспекти життя користувачів-дітей, є інформаційним центром для дітей району. Вона забезпечує первинною інформацією користувачів-учнів 1-9 класів та керівників дитячого читання в місті та районі, є початковим освітнім закладом для дітей віком до 5 років. А ще бібліотека сьогодні стимулює дітей до саморозвитку, до реалізації ідей, до дитячої творчості. В стінах бібліотеки діти пізнають своє місто і землю Обухівську під час численних культурно-освітніх заходів – це спільні народознавчі та краєзнавчі свята, тематичні та літературні вечори, подорожі, зустрічі з цікавими людьми, різноманітні конкурси.
На 01 січня 2015 року книжковий фонд бібліотеки для дітей складає 23980 примірників.
Щорічно бібліотеку відвідує 2500 користувачів, яким видається біля 24 тис. примірників книг.
Після М.М. Шкуратяної директором бібліотеки були З.С.Смірнова, О.В.Данько. З 2010 року директор Обухівської центральної районної бібліотеки – Л.І.Кобилінська.

Події

Новини